DKV

Nový mýtny systém

Od 1. decembra 2019 funguje v Českej republike nový mýtny systém, založený na satelitnej technológii. Prevádzkovateľom mýtneho systému je konzorcium CzechToll/SkyToll.

Polohu vozidla zaznamenáva elektronické zariadenie, ktoré prijíma signály z družíc systému GPS. Satelitnú technológiu doplňujú technológie GSM/GPRS pre komunikáciu v rámci mobilných sietí a kontrolu výberu mýta. Satelitný navigačný systém rozpozná, že vozidlo ide po spoplatnenej pozemnej komunikácii, a na základe toho vytvorí príslušný záznam, tzv. mýtnu udalosť. Tieto dáta sú mobilnou sieťou odosielané do centrálneho informačného systému, v ktorom poslúžia na stanovenie výšky mýta. Výber mýta bude kontrolovať prevádzkovateľ systému v spolupráci s colnou správou.

Nový systém je kompatibilný s mýtnymi systémami v susedných krajinách a spĺňa požiadavky Európskej elektronickej mýtnej služby (EETS). Prevádzkovatelia vozidiel tak budú môcť v budúcnosti používať jedno elektronické zariadenie s jednou zmluvou vo viacerých krajinách.

Uplatnite si zľavu, na ktorú máte nárok

Sadzby zliav pri dosiahnutí minimálnej sumy uloženého mýta pre zaregistrované vozidlo prevádzkovateľa v danom kalendárnom roku:

SADZBY ZLIAV

SADZBY ZLIAV
 • 5%
  mýto 75 000 Kč a vyššie
 • 8%
  mýto 110 000 Kč a vyššie
 • 11%
  mýto 190 000 Kč a vyššie
 • 13%
  mýto 300 000 Kč a vyššie
Pozn.: Zľavy a realizované mýto sa vzťahujú na jednotlivé vozidlá, ktoré je potrebné zaregistrovať do systému zliav. Správou agendy zliav je poverený prevádzkovateľ systému elektronického mýta – Riaditeľstvo ciest a diaľnic Českej republiky. Možnosť uplatňovať zľavy z mýta stanovuje novela zákona č. 13/1997 Zb. o pozemných komunikáciách, ktorá vstúpila do platnosti v septembri 2012. Podmienky na uplatnenie zliav na mýte sú spresnené v nariadení vlády č. 240/2014.

Chcete pomôcť? Kontaktujte nás

captchaImg